[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 919
Ort: Stockholm.


Barnens egen Tidning. 1890 9/12-fortgår 1895 1900. Tr. hos Mällborn 1890-91 nov. och därefter Palmquists boktr.-aktiebolag 1891 dec.-93, Victor Petterson 1894, Gullberg & Hallberg 1895-1900 11/11 och därefter i Upsala, tr. i Upsala Nya Tidnings tr. fr. 1900 2/12. Ant. Med titelvignett och träsnitt.

1 v., 8 s. 8:o, 2-sp. (18,3 x 11,7); 70 öre (p. i.).

Red. och utg. af studeranden Erik Vilhelm Hellström, som 1890 13/12 erhöll utg.-bevis härå i Stockholm och Pauline Ingeborg Werner 1900 12/11 i Upsala.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_919.htm