[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 801
Ort: Stockholm.


Bibliotheca Mathematica. Zeitschrift für Geschichte der Mathematik. Journal d'histoire des mathematiques redigé par Gustaf Eneström. Nouvelle série. 1887-fortgår 1895 1900. Tr. i Centraltryckeriet t. o. m. 1899 och därefter i Leipzig. Ant.

4 h. årligen, 32 s. 8:o (16,6 x 9,5). 3 kr. 50 öre (p. i.).

Utg. och redigerad af amanuensen, fil. kandidaten Gustaf Eneström, som förut hade utgifvit 3 årgångar häraf (1884-86) såsom bihang till Acta Mathematica (2: 686), men äfven särskildt à 2 kr. 50 öre för årgången. General Register der Jahrgänge 1-10 (1887-96). Stockholm, Centraltryckeriet 1897, 85 s. 8:o.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_801.htm