[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 399


Tidning i Blandade Ämnen. 1811 2/1-31/12. Upsala, Stenhammar och Palmblad 1811. Fr. o. Ant.

2 v., O. L.; 4 s. 4:o, 2-spalt. (18 à 17,2 x 12,7) jämte bihang till hv. nr, 2 à 4 s. 4:o (16,5 x 12,7). 1 rdr 32 sk. bko för 52 nr (= ett halft år). 104 nr. (Spalt 1-864 o. Bihang s. 1-216). Öfver innehållet finnes register för hvarje månad jan.-juni.

Utgifven af bokhandlaren Emanuel Bruzelius i stället för den af honom inköpta Elegant-Tidningen (nr 387). »Prospectus till Tidning i Blandade Ämnen», dat. Upsala d. 21 dec. 1810 (2 s. 4:o) fins i kongl. bibl:s exemplar.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_399.htm