[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Post: 508
Ort: HERNÖSAND


Westernorrlands Allehanda. Tidning utgitven i Hernösand 1874 2/1-fortgår 1900. Tr. hos J. O. Nyberg 1874- 77 4/5 och därefter Hernösands boktr.-aktiebolag. Fr. o. Ant. t. o. m. 1893 o. därefter Ant.

2 v., Ti. F. 1874-76; 3 v., M. O. F., 1877-83; 4 v., M. O. F. L. 1884-93 och 6 v. fr. 1894; 4 s. Fol., 4 sp. (43,5 à 50 x 29,3) 1874, 4 sp., omväxlande med 5 sp. (48,5 à 54 x 37,4) 1875 o. 76, 5 sp. 1877-85, 5 sp. omväxlande fr. 1889 med 6 sp. (62,5 x 44,5) och fr. 1893 med 7 sp. (55 à 66,5 x 46,3); 6 kr. 1874-76, 7 kr. 20 öre 1877-79 o. 1884-90 samt 7 kr. 50 1880-83 (p. i.).

Utg.-bevis härå utfärdades för boktryckaren Johan Olof Nyberg 1873 16/12, telegrafkommissarien August Cajanus 1877 29/12, redaktören Adolf Erland Stenström 1892 13/9, Sven Magnus Myrström 1893 20/9 och Johan August Kjellman 1899 13/9. Dess redaktörer hafva varit Gustaf R. Peterson (Klippans son) 1874 3/7-76 30/11 (sedermera medarbetare 1877 jan.-juni), August Cajanus 1876 1/12-92 12/9, A. E. Stenström 1892 13/9-93 10/9, Magnus Myrström 1893 15/9-99 12/12 och Johan A. Kjellman fr. 1899 15/12. Medarbetare hafva varit bl. a. C. A. Ahlbom 1877 1/6-79 28/2, O. Frånberg 1895, Erland H. E. Hellbom red.-sekr. 1887 1/11-89 dec., G. H:son Holmberg 1886, 1891-93, Ernst Walter Hülphers red.-sekr. 1896 dec.-98 juni, Th. Johansson medarb. fr. 1900 1/4, Erik A. Lorentzson 1898 aug., Olof Alfred Ohlsson 1883 1/6-87 30/10, Alfred Pettersson fr. 1899 1/10, Johan Petrus Wallin 1879 1/3-80 30/6, 1881 1/3-83 maj o. 1890 2/1-95 samt därefter medarbetare till sin död (död 1898 15/5).

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_508.htm