[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 190
Ort: Stockholm.


Morgonbladet. 1840 4/5-8/5, Nordströmska boktryckeriet, Ant.

3 v., M. O. F.; 4 s., 4:o, 2-sp. (18 x 15,4); blott 3 nr utkommo.1 rdr 32 sk. bko för 3 månader.

Politisk tidning, å hvilken först studeranden Carl Johan Gustafson 1839 30/12 erhöll utg.-bevis, som förföll, och därefter 1840 27/4 e. o. kanslisten N. Bréant Alexander Rappe, hvilken äfven var dess redaktör.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_190.htm