[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 410
Ort: Stockholm.


Expositions-tidningen 1866 17/3 (profnr)-7/7. Tr. hos Hugo Nisbeth. Ant. Med illustr. i träsnitt och fotografi.

1 v. L. 1866 7/4-16/6 och 6 v. 15/6-7/7; 4 s. Fol., 3-spalt. (38,5 x 22,8). 10 rdr för tiden mellan 7/4 och 15/9. I stället för utlofvade 90 nr utkommo, förutom profnumret, blott 30 nr; af nr 2 utkommo två olika upplagor.

Utg. af Hugo Nisbeth, som erhöll 1866 26/2 utg.-bevis, med Alf Björkman såsom hufvudredaktör. Från och med expositionens början 15/6 skulle hvart nummer blifva illustrerade samt C. Ahlborn och H. Nerpin öfvervaka illustrationerna. Medarbetare däri voro Claës Lundin, M. Hultin, G. Renholm och K. G. Wetterhoff, m. fl.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_410.htm