[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Post: 615
Ort: KARLSKRONA.


Carlskrona Tidning 1817 17/6-30/12. Tr. hos F. G. Bagge. Fr.

1 v., Ti., 4 s. 4:o (17,1 x 12); 32 sk. bko för juli-dec.

Boktryckaren C. F. Bagge i Karlskrona anmälde 1817 22/2, att han ämnade å nyo sätta sitt nedlagda tryckeri i gång. Carlskrona Tidning, som därå trycktes, utgör sannolikt en fortsättning af Carlskrona Tidningar, utgifven af P.H. Syréen 1812-14 och tryckta å Bagges tryckeri. (Jfr 1: 425.)

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_615.htm