[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Post: 932
Ort: MALMÖ


Morgonbladet. Daglig Tidning för Södra Sverige 1887 17/12-91 31/12. Tr. i Skånska Central-Tryckeriet 1887 17/12, Nya Skånes tr. 1887 24/12-88 28/4 och i Tidn.-aktiebolaget Morgonbladets tr. fr. 1888 30/4. Ant.

6 v., 4 s. Fol., 6 sp. (52 à 60,5 x 38) t. o. m. 1888 3/3, 6 sp. omväxlande med 7 sp. (60,5 x 44,5) fr. 1888 5/3 och 8 sp. (67,7 x 50,7) fr. 1889 23/3; 8 kr. 1888, 89 o. 6 kr. 1890, 91 (o. p.).

Utg.-bevis härå utfärdades för redaktören Per Hansson 1887 5/12, som var denna tidnings redaktör. Han hade förut erhållit utg.-bevis å en tidning med titel: Dagbladet Södra Sverige 1887 1/12, men för att undvika all namnförvexling, kallades i stället tidningen för Morgonbladet. Den utgafs af tidningsaktiebolaget Morgonbladet, som bildats 1887 2/12 för att utgifva en protektionistisk tidning.

Nya Skåne (se nr 856), som inköpts för 15,000 kr. uppgick i den nya tidningen hvari dess redaktionspersonal inträdde. Redaktionsdirektör var professor V. E. Lidforss 1887-91; bland medarbetarne må nämnas Fr. W. Ek 1887 1/10-89 1/1, G. Theo. Lundberg 1888 sept.-dec., Thure Nyberg 1889 jan.-90 aug., C. Åkerblom 1888 15/11-90 1/9, frih. Dan Åkerhielm, redaktionssekreterare 1887-91 mars, hvarjämte e. o. prof. Pontus Fahlheck författade artiklar af ekonomiskt och politiskt innehåll däri 1887 och Erik Jäderin då och då lämnade korrespondenser. Karin Lidforss (g. 1897 med Alfred Jensen) har lämnat åtskilliga översättningar 1888-89.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_932.htm