[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Post: 333
Ort: GÖTEBORG.


Göteborgstidningen Dagbladet 1884 18/10-25/10 (profnr), o. 85 28/10-30/1. Tr. i J. Häthéns tr. Ant.

7 v., 4 s. Fol., 7 sp. (67,5 à 58,5 x 45,5 à 46) omväxlande med 6 sp. (58,5 x 39,3); 2 kr. 1884 nov.-dec.; 10 kr. 1885 (p. i.). Tidningen upphörde 1885 och prenumeranterna erhöllo i stället Göteborgs Nyheter (se nr 334).

Utg.-bevis härå utfärdades 1884 27/9 för redaktören Anders Elis Jeurling, som var tidningens redaktör; medarbetare däri voro bl. a. Karl Åkermark och fil. d:r David Kristian Bergström.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_333.htm