[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 80


Philopatri Bref 1761-65. Flock 1-3, tr. i Stockholm hos P. Hesselberg 1761-62; Flock 4-7 i Norrköping hos Johan Edman 1764, 65 och Flock 8-10 i Stockholm i Finska Boktryckeriet 1765. Fr.

Utkommo å obestämda tider. 50 bref i 10 flockar, 242 s. 4:o (15 x 11); 6 dlr kpmt för 24 ark.

Innehållet nationalekonomiskt. Brukspatron Erik Kiellberg uppgifver sig hafva författat dessa bref, i sin förklaring, med anledning af åtalet utaf »Bref om Wexel-Coursen och Penningebristen», tryckt i »Fortsättning af Råds-Protocoller och andra Handlingar rörande vissa såsom upproriske... ansedda skrifter». Sthlm 1769, 4:o. Att han haft medhjälpare är troligt. Enligt en af Apelblad anförd uppgift, skall J. Fischerström hafva varit författare till dessa bref.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_80.htm