[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 354


Tidningar för Riksdagen i Norrköping År 1800. Stockholm, J. A. Carlbohm, 1800. Fr.

Utgafs å obestämda tider; 4 s. 4:o (16,8 x 12); 16 sk. specie för 16 nr. Tillsammans 68 odat. nr utkommo. Å hv. nr läses blott titeln: Riksdags-Tidningar.

Utg. af amanuensen i Vitt. Hist. o. Ant. Akademien o. registratorn i riksarkivet Olof Sundel, som erhöll 1800 10/3 privilegium häri, hvilken är aftryckt såsom företal.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_354.htm