[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Post: 1394
Ort: WENERSBORG.


Elfsborgs Läns Hushållningssällskaps Tidning 1872 mars-93 dec., fortsatt af Elfsborgs Läns Norra Hushållningssällskaps Tidskrift 1894-fortfar 1900. Tr. hos Bagge & Petterson 1872-92. S. V. Bagge 1893: 1 och S. V. Bagges arfvingar 1893: 2-94 samt Wenersborgs Länstidnings aktiebolags tr. 1895-98 okt. o. därefter å Länstidningens tr. Ant.

13 à 20 nr årl., 8 s. Fol., 2 sp. (24,5 x 16); 1 kr. 20 öre (p. i.).

Utg.-bevis å Elfsborgs Läns Hushållningssällskaps Tidning utfärdades för friherre John Filip Ericson 1872 27/2, som redigerades af lektor J. Sveaborg fr. 1879 (död 1888 16/6), samt för läroverksadjunkten Per Gustaf Bergin 1883 5/4 och å Elfsborgs läns Norra Hushållningssällskaps Tidskrift för läroverksadjunkten, fil. kand. Kristian Andreas von Sydow 1893 30/12.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_1394.htm