[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Sid: 591-593


Register
öfver
Akademier, Föreningar och Ordnar.

Akademien, Kongl. Krigsvetenskaps 1: [339]; 2: [135]

- Kongl. Landtbruks 2: 2, [362].

- Kongl. Vetenskaps 1: [40], [374]; 2: [210].

- Kongl. Vitterhets-, Historie- och Antiqvitets 2: [380], [473].

- Svenska 1: [16]; 2: [215].

Ansgarii-föreningen 3: [699], [701].

- Östergötlands 3: [794].

Arbetareförening, Malmö 3: [899].

- Stockholms 2: [458].

Arbetareföreningar, Sveriges 3: [781].

Arbetarepartiet, Socialdemokratiska 3: [1600], [1619].

Auroraförbundet i Upsala 1: [391].

- i Åbo 1: [158].

Autografsällskapet, Svenska 2: [607], 3: [1705].

Bibelsällskapet, Svenska 2: [81].

Bleck- och plåtslagareförbundet. Svenska 3: [960].

Blåbandsförening, Sveriges 2: [701].

Bokbindareförbundet, Svenska, 2: [1009]; 3: [1687].

Broderskapet, Universella 3: [498].

Byggnadsyrkesföreningen 3: [1659].

Collegium Curiosorum 1; [11], [15].

Diakonsällskapet, Svenska 3: [207].

Djurskyddsföreningen, Allmänna Svenska 2: [581].

Eldareföreningen, Svenska 3: [377].

Federationen, Brittiska och Allmänna 2: [586].

Folkskollärareförening, Sveriges Allmänna 2: [663], [889].

Fornminnesförening, Jämtlands läns 3: [1548].

- Uplands 2: [481].

- Vestergötlands 3: [853].

Fornminnesföreningen, Svenska 2: [465].

Fosterlandsstiftelsen, Evangeliska 2: [148]; 3: [1874].

Fratres Amicitiæ.Ver_ 2: [422], [543].

Freds- och Skiljedomsföreningen 2: [867]; 3: [1670].

Fribyggare Sällskapet 1: [335].

Frimärkssamlareföreningen 3: [1829].

Frälsningsarmén 2: [697], [823], [841], [977], [990]; 3: [1639].

Förening, Skånska landskapens historiska och arkeologiska 3: [852].

Föreningarna vid Sveriges läroverk för modersmål och naturvetenskap 3: [1123].

Föreningen för Skånes fornminnen och historia 3: [852].

- för spridande af fosterländsk och annan allmännyttig kunskap bland svenska folket 2: [895].

Föreningen mot lifsmedeltullar 2: [817].

- Heimdal 3: [1353].

- Hemtrefnad 3: [1709].

- Kyrkans Vänner 3: [602], [613].

- Svenska Florans Vänner 2: [920].

- Geologiska 2: [479].

- Kristliga, af unga kvinnor [K. F. U. K.] i Stockholm 2: [953].

-»- i Eskilstuna 3: [115].

- Kristliga, af unge män [K. F. U. M.] i Eskilstuna 3: [106].

- » - i Gefle 3: [202].

- » - i Göteborg 3: [371], [418].

- » - i Halmstad 3: [446].

- » - i Helsingborg 3: [491].

- » - i Karlskrona 3: [627].

- » - i Malmö 3: [948].

- » - i Norrköping 3: [1050].

- » - i Stockholm 2: [879], [965], [3:] [1663].

- » - i Sundsvall 3: [1197].

- » - i Upsala 3: [1354].

- » - i Östersund 3: [1552].

- Kulturhistoriska 3: [872].

Föreningen, Svenska Historiska 2: [643].

Försvarsföreningar, Sveriges 2: [912].

Försvarsföreningen, Allmänna 3: [1691].

Good Templar Orden [I. O. G. T.] 2: [668], [683], [720], [828]: 3: [50]. [101], [114], [198], [200], [323], [352], [495], [554], [1039], [1159], [1547].

Gymnasiiförbund, Sundsvalls 3: [1190].

Handtverksföreningar, Skånes 3: [866].

Handtverks- och Industriföreningar, Sveriges 3: [1695].

Hushållningssällskap, Blekinge 3: [610], [614], [620].

- Elfsborgs läns 3: [1394].

- Elfsborgs läns norra 3: [1394].

- Elfsborgs läns södra 2: [39].

- Gefleborgs 3: [147], [161a], [163], [168], [176].

- Gotlands läns 3: [1449], [1457].

- Göteborgs 3: [271].

- Jönköpings 3: [534].

- Kalmar läns 3: [580], [588].

- Kalmar läns Södra 3: [593].

- Kristianstads läns 3: [679], [688].

- Kronobergs läns 3: [1423].

- Malmöhus läns 3: [1866] [Skall vara 1868 vilket motsvarar post 3:844.].

- Norrbottens läns 3: [807], [811].

- Skaraborgs läns 3: [743], [984].

- Stockholms läns 2: [330], [398].

- Stora Kopparbergs läns 3: [147].

- Södermanlands läns 3: [1070].

- Wermlands 3: [153], [633], [643].

- Westerbottens läns 3: [1275], [1278].

- Vesternorrlands läns Kongl. 3: [501].

- Westmanlands läns 3: [1408], [1409], [1410].

- Örebro läns 3: [1008], [1501].

- Östergötlands 3: [774].

Hushållsföreningen, Skånska 3: [844].

Industriföreningen, Svenska 2: [155].

Ingeniörs Föreningen 2: [409].

Landsmålsföreningarna 2: [614].

Landtbruksklubb, Örebro läns 3: [1510].

Likbränningsföreningen, Svenska 2: [696].

Litteratur-Föreningcn, Svenska 2: [100]; 3: [1288].

Litteratur-Sällskapet, Presterliga, uti Skåne 3: [673].

- Svenska 3: [1331].

Läkaresällskapet, Svenska 2: [150].

-Läroverkssamfund, Sveriges, Norges och Danmarks 3: [854].

Maskinistförening, Göteborgs 3: [420].

Maskinistlogen, Svenska 3: [373].

Missionsförbundet, Svenska, 2: [688].

Missionsförening, Jemtlands 3: [1542].

Missionssällskap, Skånes 3: [694].

Missionssällskapet, Svenska 2: [373], [483]; 3: [220].

Mosskulturföreningen, Svenska 3: [558].

Måleriarbetareförbundet, Svenska 2: [818].

National Good Templar Orden 3: [385].

Nykterhetsarmén 3: [629].

Nykterhetssällskapet, Svenska 2: [418], [644].

Odd-Fellow Orden 2: [1033].

Publicistklubben 3: [664]; 3: [1679].

Qvinnoföreningen, Svenska allmänna till djurens skydd 3: [1715].

Samfundet, Sjunde dags Adventist 3: [1561], [1640], [1674].

- Socialdemokratiska 2: [782].

- Tekniska 3: [1659].

- Teosofiska, Svenska afdelningen 2: [917], [3:] [1630].

Sjömanna-Sällskapet 3: [230].

SkoarbetarefÖrbundet, Svenska 3: [1734].

Skollärareförening, Göteborgs 3: [268].

Skomakeriarbetareförbundet 2: [873].

Skräddarmästareföreningar, Centralstyrelsen för Sveriges 2: [1011].

Slöjdföreningen, Svenska 2: [486]; 3: [274].

Societas regia literaria et scientiarum Upsaliensis 1: [15].

Society, International, of Associated Friends 3: [1343].

Stads-mission, Stockholms 2: [358].

Stenarbetareföreningen, Skandinaviska 3: [421].

Sällskapet för antropologi och geografi, Svenska 2: [518], [665].

- för allmänna medborgerliga kunskaper 1: [317], [337].

- för nyttiga kunskapers spridande 2: [156], [489], [506].

- Pro Joco 1: [384].

- Pro Veritate 1: [228].

- Sveriges Framtid 3: [1358].

- Antropologiska 2: [518].

- Physiographiska 3: [831].

- Svenska Krigsmanna 1: [339].

- Svenska Patriotiska 1: [213], [292].

Söndagsskolförbund, Sveriges 3: [1641], [1707].

Söndagsskoleförening, Stockholms 2: [440].

Tandläkaresällskapet, Svenska 3: [1646].

Teknologföreningen (T. I.) 2: [462].

- Svenska 2: [462].

Tempelriddare, Sveriges 3: [603].

Templarorden 2: [905]; 3: [965], [1090].

Tobaksarbetareförbundet, Internationella 3: [966].

Totalförbudsparti, Sveriges allmänna 2: [911].

Traktatsällskap, Kristianstads 3: [692].

Traktatsällskapet, Bereanska 3: [1816]; [ 2:685 ].

Transportarbetareförbundet, Svenska 3: [1688].

Träarbetareförbundet 2: [899].

Trädgårdsföreningen, Skånska 3: [685], [829].

- Svenska 2: [145], [437].

Turistföreningen, Svenska 2: [951].

Typografförbundet, Svenska 2: [691].

Ungdomsförbundet Veritas 3: [964].

Upfostrings-Sälskapet 1: [237a], 1:237b ], [238], [277], [279].

Utsädesföreningen, Allm. Svenska 3: [944].

Verdandi, Nykterhetsorden 3: [1647].

-, Studentföreningen 2: [863].

Vetenskaps-Societeten, Kongl., i Upsala 1: [15].

Vänner, Bergshandteringens, i Örebro län 3: [1511].

-, Kyrkosångens 3: [1129].

Ynglingaföreningar, Sveriges Kristliga 2: [549].

Ynglingaföreningen Libanon 3: [428].

Örlogsmanna-Sällskapet, Kongl., i Karlskrona 3: [617].

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_s_591_593.htm