[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 93 a


Svenska Magazinet. 1766 jan-dec. Utgifvit[!] af C. C. Gjörwell. Stockholm, Nyström och Stolpe 1766 jan.-mars samt därefter C. Stolpe. Ant.

1 m., 64 s. 8:o (14,3 x 7,9) à 3 dlr smt (utom dec., som kostade 4 dlr smt) eller 15 dlr smt för 6 månader.

Följdskrift häraf är: Till Herr Bibliothecarien Gjörwell, auctor til det s. k. Svenska Magazinet. U. t. Stockholm 1766 (4 s. 4:o).

Efter ett par månaders afbrott fortsattes denna tidskrift af:

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_93a.htm