[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 796
Ort: Stockholm.


Konstvännen. Organ för konstfrågor, konstkritik och konstnotiser 1887 1/1. Tr. i Centraltryckeriet. Ant. Med titelvignett och träsnitt.

Skulle utgifvas 2 m., 8 s. Fol., 2-sp. (29,5 x 19,8). 12 kr. för år. Blott detta 1:a nr utkom med bilaga: I Top Capu. Konstantinopel, aqvarell af A. L. Zorn.

Utg. och red. af docenten, fil. d:r Axel Emanuel Friedlander, hvilken 1886 27/12 erhöll utg.-bevis.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_796.htm