[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 659
Ort: Stockholm.


Svenska Sändebudet 1881 23/9-fortgår 1895 1900. Tr. hos Nya Tryckeri Aktiebolaget 1881 23/9-82 16/11, N. J. Björkman 1882 23/11-83 4/10, O. L. Svanbäcks boktr. 1883 11/10-85 12/12, Svanbäcks boktr.-aktiebolag 1885 19/2-87, Oscar Eklunds boktr. 1888-93 23/4 samt därefter Edm. Janse & C:o 1893 maj-94 och därefter hos Gullberg & Hallberg fr. 1895 3/1. Ant.

1 v., T. (l. F.), 4 s.,Fol, 5-sp. (42,3 x 31,2) 1881-88 20/12; F., 8 s. Fol., 4-sp. (34,3 x 25). 2 kr. 50 öre för år.

Utgifven af metodistpredikanten P. J. M. Erikson, som 1881 17/9 erhöll utg.-bevis och som äfven varit tidningens redaktör med undantag af de år, Wilhelm Henschen 1885 4/6-87 4/8 och K. A. Jansson 1890- 95 98 25/8 redigerat densamma.

Utgjorde fortsättning af Lilla Sändebudet, (2: 640).

1887, 88 åtföljdes Svenska Sändebudet, 1 m. af gratisbilagan: Lilla Sändebudet (2: 640).

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_659.htm