[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 390
Ort: Stockholm.


Juridisk Tidskrift för skiftesärender. 1864 nov.-66. Tr. hos E. Westrell 1864, 65 och Typogr. föreningens tr. 1886. Ant.

4 h. årl., 16 à 48 s., 8:o (16 x 9,2). 4 rdr för år. Häraf utkom profhäftet 1864, 4 h. 1865 och 1 h. 1866.

Redigerad och utgifven af e. o. kanslisten C. E. Ljungstedt, som 1864 25/10 erhöll utg.-bevis härå.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_390.htm