[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Post: 99
Ort: ESKILSTUNA.


Lediga Tjenster. Annonsblad för Sveriges ämbets- och tjänstemän 1885 dec.-86 31/12. Eskilstuna Tidnings tr. t. o. m. 1886 13/4, därefter Eskilstuna-Postens tr. Ant.

3 m. t. o. m. 1886 mars, därefter 2 m. (32 à 32,5 x 19 à 19,3); 1 kr. 20 öre (p. i.).

Red. och utg. af läroverksadjunkten K. G. T. Engström, som 1885 26/11 erhöll utg.-bevis härå.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_99.htm