[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 436
Ort: Stockholm.


Veritas. Kontroll-tidning för in- och utländska stats- och statsobligationer samt lotterier 1869 14/1-70 31/10. Tr. hos J. & A. Riis 1879 14/1-27/11, I. Marcus 1869 7/12-70 28/2 och Stockholms Tidningstryckeri 1870 30/6-31/10. Ant.

2 m., 2 à 4 s. Fol., 4-sp. (45 x 33,5) 1869 och 3-sp. (36,5 x 22) 1870. 3 rdr för år.

Redigerad och utgifven t. o. m. 1869: 12 af apotekaren E. W. Henchen, som erhöll utg.-bevis 1868 21/12, samt 1869 26/6-70 12/2 af litteratören Hugo Nisbeth, för hvilken utg.-bevis utfärdades 1869 4/6, och slutligen af vice häradshöfdingen Victor Frodell, som erhöll utg.-bevis 1870 22/1. Uti »Veritas» uppgick enligt öfverenskommelse mellan redaktionerna Fortuna-posten fr. o. m. 1870 21/3. (2:453).

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_436.htm