[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 37


Thet Swenska Nitet. 1738 14/5-31/12. Stockholm och Upsala, Finnes til kiöps hos Gottfried Kiesewetter, Kongl. Acad. Bokhandlare. Fr.

Med latinska citat såsom devis å hvart nummer. Nr 1-8 hafva på titelbladet Kiesewetters monogram, nr 4-32 i dess ställe grofva träsnitt af petrifikater ur archiatern von Bromells Lithographie.

1 v., M.; 8 s. 4:o (17 x 10 à 12,5) à 2 öre smt st.; 6 dlr kpmt för hela samlingen (33 nr).

Större delen af denna tidskrift är författad i bunden form.

Utgifven af Olof Celsius och And. Hesselius, Americanus.

Följdskrifter häraf äro:

1:o) »Ett Bref Til Auctoren af Thet Swenska Nitets 25:te Ark... Stockholm, Tryckt uti thet Kongeliga Tryckeriet.» u. å. 4:o, 6 s. Innehållerverser undertecknade: »Riffelsbergen den 13 Nov. 1788. Arimaspus.» [Pseudonym för A. M. Sahlstedt.]
2:o) »Ett Bref Til Auctoren af Thet Swenska Nitets 29:de Ark. Stockholm, Tryckt hos Joh. Laur. Horrn, Kongl. Antiq. Arch. Boktr. 1788.» 4:o,8 s. Med devis: »Det Hönset, som mäst gal | Plä' minsta äggen wärpa. »Verser undertecknade: »Flitbyholm den 8 Dec. 1788. Elsa Alfwarsam.» Pseudonym för en ung Ahlström, son af kamrer Ahlström i Vesterås.(Benzelstjernas Censorsjournal s. 78).
Se vidare om denna tidskrift Sylwan, a. a. s. 189-99.
[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_37.htm