[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 420


Riksdags Tidningar wid Urtima Riksdagen i Örebro. 1812. Örebro, N. M. Lindh, 1812. Fr.

Utkom å obest. tider; hv. nr 4 s. 4:o (17,2 à 18,3 x 13,1). 1 rdr 16 sk. bko för 50 nr, enligt annons i Stockholms-Posten 1812 22/4, hvarest omtalas, att redan 2 nr hade utkommit. 51 odaterade nr (204 s.) jämte bihang till nr 1-12 (48 s.).

Utg. af Anders Carlsson [af] Kullberg.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_420.htm