[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 281


Tidningar för Riksdagen i Stockholm år 1786 [16/5-29/6]. Stockholm, Kongl. Ordens Tryckeriet, 1786.

Vanligen 2 v., Ti., Fr.; 8 s. 4:o (17,4 x 12,2) 17 odat. nr (130 o. 6 opag. s. Innehållsförteckning o. rättelser) à 1 sk. specie; Omfattar riksdagens förhandlingar 1786 1/5-23/6. Utg. af d. v. revisionssekreteraren Matthias Rosenblad, som 1786 1/5, erhöll nåd. privilegium härå, tryckt såsom företal.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_281.htm