[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 152


Swenska Kyrko-Handlingar. Första Samlingen. N:o 1 [-25]. Stockholm, Kongl. Finska Boktryckeriet 1770, 71. Fr.

1 v., 8 s. 8:o (13,2 x 6,8); 6 dlr kpmt för 25 nr; 1770 utkommo nr 1-23 och 1771 nr 24 o. 25 (200 s) däraf de sista 7 s. utgöra innehållsförteckning). I Dagl. Allehanda 1770 18/7 annonseras nr 1 vara »nyutkommen».

Utgifna af bokauktionsnotarien Erik Ekholm.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_152.htm