[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 280
Ort: Stockholm.


Budbäraren. Politisk, Litterär och Allmän Veckoskrift 1851 13/12-52 18/9. Tr. hos R. Wall. Ant.

1 v., L.; 16 s. 1851 13/12-52 27/3, därefter 8 s. Fol., 2-sp. (26,4 x 17,7). 2 rdr bko för 16 nr (o. p.).

Utg. af f. d. öfverstelöjtnauten J. Gustaf Hierta, som 1851 6/12 erhöll utg -bevis. F. T. Borg var en tid medarbetare i denna tidning.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_280.htm