[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 278
Ort: Stockholm.


Corsaren. Illustrerad tidning för läsare af alla klasser. 1851 29/11-52 28/2 och Corsaren, illustrerad tidning för läsare af alla klasser, utdelas i ersättning för Folkets Röst 1852 2/10. Tr. å f. d. Schultzes boktryckeri. 1851 29/11-52 28/2 samt hos Franz Sjöberg 1852 2/10. Ant. Med träsnitt och Folkets Rösts vignett i sista numret.

1 v., L., 4 s. Fol., 3-sp. (37,6 à 39,5 x 24,1 à 25,7), men 4-sp. (40,8 x 27,2) 1852 31/1-21/2 Enl. anmälan 40 sk. bko för 31 nr, som 1851 27/12 ändrades till 1 rdr 32 sk. bko för 26 nr. Blott 14 nr utkommo, förutom det, som 1852 2/10 lämnades i ersättning för Folkets Röst nr 79, hvilket var 5-sp. och i utstyrsel olika öfriga nummer af Corsaren. F. d. löjtnanten, frih. Axel G. Posse erhöll 1851 20/11 utg., bevis därå.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_278.htm