[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 700
Ort: Stockholm.


Blå Bandet. Tidning för Sveriges alla nykterhetsvänner (Fotnot: Utgifven af Sveriges Blåbandsförening, utsatt fr. o. m. 1887 sept.) 1883 18/8-fortgår 1895 1900. Tr. hos Gernandts boktr.-aktiebolag 1883 18/8-84 maj. O. Eklund 1884 juni-93 april och ånyo 1897 10/6- 99 25/11 samt i Upsala å W. Wretmans tr. fr. 1899 14/12 samt därefter Edm. Janse & C:o 1893 maj-97 10/5. Ant. Med titelvignett och porträtt.

1 m. 1883-87 samt fr. o. m. 1890; 1 v. F. (l. L.) 1888 7/1-89 5/4, 2 m. 1889 18/4-15/12. 4 s. t. o. m. 1889 29/11, därefter 8 s. i hv. nr. Fol., 3-sp. (31,3 à 29,5 x 24 à 22,2) t. o. m. 1888 2/11, 4-sp. (37,2 x 51,1) 1888 9/11-89 29/11 samt därefter 2-sp. (27,4 à 27,2 x 19,7 à 19,4) 1889 dec.-99 dec. och 1 v.. T., 4 s. Fol.. 5 sp. (46,8 x 30,8) fr. 1900 4/1. 50 öre 1883 sept.-dec., därefter 1 kr. 20 öre 1884-99 och 1 kr. 50 öre fr. 1900 (p. i.).

Utg.-bevis härå har utfärdats för Oscar Fredrik Eklund 1883 30/8, Anders Fernholm 1891 29/8, Per Ollén 1892 25/5 och J. Jakobsson Byström 1892 14/10 och i Upsala för studeranden Elof Ljunggren 1899 4/12. Dess redaktörer hafva varit Oscar Eklund 1883-88 2/11 (med biträde af P. J. M. Erikson och A. P. Larsson 1888), Er. Wilh. Berglund 1888 9/11-89 15/3, A. Fernholm 1889 dec.-död 92 9/5, P. Ollén 1892 maj-juli och J. Jakobsson Byström fr. o. m. 1892 aug-99 nov. och därefter Elof Ljunggren.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_700.htm