[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 893
Ort: Stockholm.


Iduns Mode- och Mönstertidning. 1889 dec.-93 nov. Iduns Modetidning. Skandinaviens största, elegantaste, modernaste och billigaste modetidning. 1893 dec.-fortgår 1895 1900. Tr. hos Gernandts boktr. aktiebolag t. o. m. 1893 jan. och därefter Iduns tryckeriaktiebolag. Ant. Med titelvignett och illustrationer, tryckta i Berlin t. o. m. 1899 och därefter i Stockholm.

1 m., 8 s. Fol., 2 sp. (28 x 19,8) t. o. m. 1893 dec., därefter 3-sp. (36,5 x 25) med dubbelsidiga mönsterbilagor samt, mot förhöjd afgift, 1890-94 kolorerade modeplanscher. 1894 åtföljdes den dessutom af gratisbilagan Handarbets-Basaren, utgifven af Iduns Modetidning, 12 nr à 4 s. Fol., 3-sp. (36,5 x 25).

Fr. o. m. 1895 utgifves tidningen i två upplagor, en månadsupplaga (1 m.) och en fjortondagsupplaga (2 m.); 1890, 91 utgafs den blott i förening med Idun [ 2:822 ] mot tilläggsafgift af 2 kr. 50 öre utan och 4 kr. med kolorerade modeplanscher, hvilka afgifter Iduns prenumeranter 1892-94 äfven fingo betala för densamma. För öfriga prenumeranter kostade den 5 kr. 1892, 93 och 4 kr. 50 öre 1894 med modeplanscher och utan dylika 3 kr. 1894. För alla prenumeranter kostade 1895 månadsupplagan 3 kr. och fjortondagsupplagan 5 kr., hvilka båda åtföljdes af kolorerade modeplanscher (jfr 2: 857) t. o. m. 1898 o. därefter 2 m., utan modeplanscher 3 kr. och med planscher 5 kr.

Utg. och redigerad af Johan Frithiof Hellberg, som 1889 14/12 erhöll utg.-bevis härå, med biträde af Jenny Romander t. o. m. 1896. Tora Kjellberg 1896, 97 och Augusta Hagberg 1898-fortfarande 1900..

[Jfr Idun, 2:822. Assimilerade 1890 Skandinavisk Modetidning, 2:857.]

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_893.htm