[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 306


Människjo-Wännen. 1792 30/11-93 6/5, Stockholm. A. Zetterberg, 1792. Fr.

Ett, stundom 2 dubbelnummer i v.; 4 à 8 s. 4:o (16 x 12,2); 40 sk. specie för 50 nr; 52 nr (208 s.) utkommo.

Utgifven af lagman Carl J. Dahlesköld, hvilken undertecknat företalet 1792 30/11.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_306.htm