[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Post: 260
Ort: GÖTEBORG.


Illustrerad Trädgårdstidning. Månadsskrift för Trädgårdskonstens idkare och vänner i Norden 1857 maj-62 april. Tr. hos Hedlund & Lindskog 1857 maj-59 nov. o. därefter å Handelstidningens bolags tr. Ant Med kolorerade pl., litogr. o. träsnitt.

1 m., s. 8 o. 1 kolorerad pl., 8:o, 2 sp. (20,6 x 13,4); 6 rdr mt.

Red. o. utg. af trädgårdsmästaren Nils Uno Blomberg, som erhöll utg.-bevis 1857 8/4 samt frö- och blomsterhandlaren Carl Ferdinand Liepe såsom medredaktör 1858 maj-60 april.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_260.htm