[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 128


Norrkjöpings Magazin. 1769 7/1-30/12. [Norrköping, J. B. Blume.] Fr.

1 v., L.; 8 s. 8:o (14,3 x 8,4); 52 nr utkommo tillsammans med Norrkjöpings Weckotidningar (nr 70), hvartill det utgjorde ett slags bihang, samt kostade i förening därmed 18 dlr krmt och ensamt 12 dlr kpmt för år.

Utg. af Carl Magnus J:is Könsberg.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_128.htm