[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 999
Ort: Stockholm.


Tidskrift för Restauratörer. 1893 sept.-94 febr. (?). Tr. i Bergs tr. 1893, Kôerners boktr.-aktiebolag 1894: 1 och därefter Gullberg & Hallberg. Ant.

1 m., 32 s. 8:o (17 x 10,8) 1893 och Fol., 6-sp. (52,5 x 36,5) 1894; 1 kr. 1893 samt 2 kr. 50 öre 1894 (p. i.).

Utg. och redigerad af J. G. A. Grönstedt, som erhöll utg.-bevis 1893 9/8.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_999.htm