[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Post: 94
Ort: ESKILSTUNA.


Eskilstuna Allehanda 1873 17/12- 80 30/6 och 1883 17/11- 84 15/3 samt Nya Eskilstuna Allehanda 1880 3/7-83 14/11 och 1884 19/3-9/4, med titeltillägget: Tidning för Södermanland 1879 26/2-80 30/6 och 1883 21/11-84 15/3. Tr. å Eskilstuna Boktryckeri-aktiebolags tr. 1873 17/12-76 5/8, f. d. Eskilstuna Boktr.aktiebolags tr. 1876 9/8-77 10/2. C. V. O. Ringströms tr. 1877 14/2-78 13/11 o. 1879 5/4-84 9/4 samt E. Grafs tr. 1878 16/11- 79 2/4. Fr. o. Ant.

2 v., O. L., 4 s. Fol., 4 sp. (43 à 41 x 28,5 à 27) omväxlande 1874-76 med 5 sp. (47,3 à 45,3 x 33,5), hvilket format den hade 1877-84; 5 kr. 1873-81 o. 4 kr. 1882-84 (o. p.).

Utg.-bevis å Eskilstuna Allehanda utfärdades för boktr.-konstförvandten C. V. O. Ringström 1873 23/9, typografen Johan Erik Graf 1878 29/10, litteratören C. J. E. Öberg 1879 21/2 å Eskilstuna Allehanda. Tidning för Södermanland, samt boktryckaren C. V. O. Ringström 1880 29/6 å Nya Eskilstuna Allehanda.

Redaktörer häraf hafva varit: L. Werner 1873 17/12-74 sept., G. Lundin 1874 3/10-76 29/11, A. F. Billjer och kollega A. Falk 1876 2/12-77 10/2, G. Elmqvist och A. Falk 1877 3/3-12/9, A. Falk 1877 15/9-31/10 o. 1878 4/12-79 15/2, J. Törnblom 1877 3/11-78 20/7 och C. J. Emil Öberg 1878 24/7-30/11 o. 1879 mars-84 mars. Ringströms boktryckeri utarrenderades till Emil Öberg, som därå utgaf Eskilstuna Allehanda 1883 21/11-84 1/4, hvarefter Ringström återtog såväl tidning som tryckeri, hvilka dock båda kort därefter nedlades, 1884 9/4.

[Fortsatte enl. Lundstedt Nya Eskilstuna Allehanda (3:92).]

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_94.htm