[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 913
Ort: Stockholm.


Varieté. Skämtblad utgifvet af Alma Rek 1890 okt.-91 15/5. och å nyo Varieté. Illustreradt organ för glada konsten och dess vänner 1893 dec.-fortgår 1895 -96 15/8. Tr. hos Svanbäcks boktr.-aktiebolag 1890 okt., W. H. Rydberg 1890 29/10-28/11, V. Petterson 1890 5/12-91 13/12, J. W. Holm 1891 20/2-15/5, Andréens tr. 1893 profnr och därefter Gullberg & Hallberg. Ant. Med titelvignett och porträtt samt fr. o m. 1893 devis: »Konsten är ändå lifvets behag.» Drilléns operett.

1 v., 4 s. Fol., 3-sp. (29 x 20,7) t. o. m. 1890 12/12 samt (36 x 26) 1890 29/12-91 15/5; 2 m. 1893, 94 och 1 v. fr. o. m. 1895, 4 s. Fol., 6-sp. (49,5 x 36,5); 1 kr. 1890, 3 kr. 1891. Då tidningen t. v. upphörde 1891 15/5, erhöllo prenumeranterna i ersättning Nya Nisse [ 2:938 ] till årets slut, i hvars redaktion Hjalmar Ekerot inträdde; 1 kr. 50 öre 1894 samt 2 kr. 20 öre (p. i.) 1895.

Utg.-bevis utfärdades härå för litteratören Per Olof Hjalmar Ekerot (Alma Rek) 1890 20/9. Illustratörer hafva varit Oscar Keen och Hugo Jonsson.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_913.htm