[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 56
Ort: Stockholm.


Weckoskrift för Barn. 1823 4/1-24 26/6. Tr. hos S. Rumstedt. Fr.

1 v., L.; 8 s. 8:o (14,8 x 8); 52 nr 1823 med 5 pl. o. 26 nr 1824. 2 rdr bko för årg.

Utg. af skolläraren Jonas Reuter, som 1822 23/12 erhöll utg.-bevis. 1824 utkommo endast 26 nr med särskildt titelblad: Nytt Bibliothek för Ungdomens nöje och undervisning. Utgifvet såsom Weckoskrift för barn, för år 1824.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_56.htm