[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 419


Skandinaven. 1812 20/4-18/7. Stockholm, C. Delén. Ant.

3 v., M. O. L. 1812 20/4-27/5 och 2 v., O. L. 1812 30/5-18/7; 4 s. 4:o (18,7 x 13,6). 24 sk. bko för 16 nr; blott 32 nr (128 s.) utkommo.

Politisk tidning, utgifven på regeringens föranstaltande af C. A. Grevesmöhlen, åsyftande att förbereda allmänna tänkesättet på 1812 års politik och skaffa densamma insteg. Fortsattes af Nya Skandinaven (nr 422). (Se Biogr. Lex., N. F., 4: 397.)

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_419.htm