[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Post: 1007
Ort: NORA.


Nora Stads och Bergslags Tidning 1866 31/3 - fortgår 1900. Tr. hos Franz Petersson 1866-75 o. C. E. Bergstrand fr. 1876 5/1. Fr. o. Ant. t. o. m. 1884 26/4 o. därefter Ant.

1 v., L., 1866 31/3-67 6/4, O., 1867 10/4-69 o. därefter 2 v., O. L.; 4 s., omväxlande 1870-80 med 2 s., fol. 3 sp. (36 x 23,7) 1866, 4 sp. (36,8 à 39,5 x 24 à 24,5) 1867-13/2, 5 sp. (45,5 x 34) 1886 17/2-87 3/12 o 6 sp. (49 x 37,5) fr. 1887 7/12, omväxlande med 7 sp. (57,5 x 43,5) fr. 1899; 3 rdr 25 öre 1866, 4 kr. (o. p.) 1867-69 o. 1881-88 samt 4 kr. 1889-94, 6 kr. 1870-80 o. 3 kr. fr. 1895 (p. i.).

Utg.-bevis härå utfärdades för boktryckerikonstförvandten Franz Oscar Petersson 1866 13/3 och boktryckaren Carl Emil Bergstrand 1875 12/11. K. Teo Rydberg var medarbetare häri 1880-81 och L. Elfving har varit dess redaktör sedan 1884 jan.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_1007.htm