[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 121


Den Enfaldige Natur-Forskaren. 1768 30/7. Del. 1 (1768/69) tryckt i Stockholm hos Arvid Carlbohm 1768 och i Upsala hos J. Edman 1769; D. 2 (1769-72), nr 1, 2, tryckta i Stockholm hos J. G. Lange; nr 3 i Upsala hos J. Edman; nr 4, 5 i Stockholm, Wennberg och Nordström 1769, 70; nr 6 hos J. G. Lange 1772 och 7 i f. d. Grefingska tryckeriet 1772. Fr.

Afsedd att blifva veckoskrift, utkom dock å obestämda tider. Hv. nr 8 s. 8:o (14,7 x 8); 24 nr, utgörande en del, 6 dlr kpmt; d. 1 har 24 nr; af d. 2 utgåfvos blott 7 nr.

Innehållet hufvudsakligen afsedt för landthushållare. Utg. af ekonomiintendenten Johan Fischerström.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_121.htm