[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 82


Achates och Sostratus. 1763 24/9-64 mars? Carlscrona, Kongl Amiralitets Boktryckeriet. Fr. Med devis:

»Materiam nobis resque locusque dabunt.»

1 v., 8 s. 8:o (13,6 x 7) 1763 24/9-17/12; 13 nr, 104 s.; 1 dlr smt i qvartalet.

Fr. o. m. 1764 delades den i två särskilda tidskrifter:

1: Sostratus, sedermera med tillägget till titeln: »Om Konster och Wettenskaper». 1764. Ant. Med devis:

»Natura beatis omnibus esse dedit, si qvis cognoverit uti.» Claudianus.

4 nr (24 o. 32 s.), lit. 8:o (13,6 x 7,6). Innehåller vittra stycken på vers och prosa.

2: Achates. Om Tänkesätt, Seder och Samhällen, Eller Anmärckningar öfver åtskilliga ämnen, 1764 Fr.

6 nr, 48 s. lit. 8:o (13 x 7).

Politisk, moralisk och ekonomisk tidskrift; Achates utgifven af kapten Carl Fredrik Broomé och Sostratus af prosten Hans Bergeström.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_82.htm