[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 229
Ort: Stockholm.


Den Europeiska Följetongen. Nytt Romanbibliothek 1846: 1 (juni). Den Europeiska Följetongen.(Fotnot: Den utgick nr titeln fr. o. m. 1847.) Tidskrift för Utländsk Romanlitteratur 1846: 2 (juli)-51 dec. Nya Följetongen. Fortsättning af Europ. Följetongen och Original-Bibliotheket. 1852: 1. Nya Följetongen. Tidskrift för utländsk och inhemsk romlitteratur. Fortsättning af Europ. Följetongen & Original-Bibliotheket 1852: 2-53: 10, [redigerad och öfversatt af G. Thomée]. Europeiska Följetongen. Tidskrift för utländsk Romanlitteratur 1853: 1 (11)-54 dec. Europeiska Följetongen. Tidskrift för Romanlitteratur. Ny följd 1856, 1858-70. Nya Följetongen. Tidskrift för svensk och utländsk romanlitteratur 1871-fortfarande 1895 1900. Tr. i Hörbergska boktryckeriet 1846-65 och därefter Alb. Bonniers boktryckeri. Ant.

1 v., L., minst 50 nr årl.; 64 s. 12:o (14,3 x 7,8) 1846-54; 48 s. 12:o (14,5 à 15,5 x 7,8 à 8,7) fr. o. m. 1856-fortfarande 1895. 1855, 1857 utkom den ej. 1863-70 utgafs däraf äfven 1 m., hvart häfte innefattade 4 veckonummer; 1862 utkommo 75 nr. 4 rdr bko för 30 nr 1846,47; 7 rdr 16 sk. bko 1847-51; 8 rdr 40 sk. bko 1852-54; 7 rdr 16 sk. bko 1856-66; 10 kr. fr. o. m. 1867. För tilläggshäften 1852 betalades dessutom 5 rdr 50 öre.

Omslagens insidor hafva varit upptagna af dels i början en fortlöpande följetong, dels och sedermera af nyheter om konst, litteratur och teater, musika, bokannonser m. m.

Utg. af bokhandlaren Albert Bonnier, som erhöll utg.-bevis härå 1846 30/6 och 16/7 samt 1870 17/11 å Nya Följetongen. Förteckning öfver däri intagna romaner finnes dels i Linnström, Sv. Boklexikon I: 414-417, dels ock i Alb. Bonniers Förlagskatalog 1837-82: s. 30-32 1883-87: s. 19, 20 och 1888-90, s. 21.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_229.htm