[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 377


Läsning i blandade Religions-ämnen af Joh. Gust. Bure. 1808-16. Stockholm, bd. 1: 1-4 och 2: 1-2 tr. hos A. J. Nordström 1808, 9. bd. 3: 2-4 hos O. Grahn 1810, 11, bd. 4: 1 hos P. Sohm 1815 samt i Strengnäs, bd. 2: 3, 4, 3: 1 och 4: 2 hos A. J. Segerstedt 1809, 10 och 16. Ant.

4 h. årl. 1808, 9 och 1810/11 samt 1 h. 1815 o. 16; 44 à 77 s. 8:o (14,2 x 7,7). 3 bd à 4 h., 2 rdr 16 sk. bko.

Denna teologiska tidskrift var afsedd att utgöra ett slags fortsättning till J. Möllers Läsning i blandade religions-ämnen 1801-6. (Nr 356).

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_377.htm