[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 666
Ort: Stockholm.


Ur dagens krönika. Tidstaflor under medverkan af Marcellus, Georg Brandes m. fl. svenska och utländska författare (Fotnot: Titeltillägget ändrad- fr. o. m. 1886 till »Månadsskrift för skönlitteratur, teater och politik under medverkan af flere svenska och utländska författare» samt dessutom fr. o. m. 1890 febr. »grundad af Arvid Ahnfelt».) utgifven af Arvid Ahnfelt 1881-90 jan., Otto Sjögren 1890 febr.-maj och Hilda Ahnfelt 1890 juni-91 juni. Tr. i Central-tryckeriet 1881 och 1887 april-88 aug. [i Norrköping å M. W. Wallbergs tr. 1882-84]; i Stockholm hos Gemandts boktr.-aktiebolag 1885-87 mars samt 1888 sept.-91 juni. Ant.

4 h. årl., 108 à 116 s. 1881-84, därefter 1 m., 76 à 84 s. 8:o (16,1 à 17 x 9,5). 6 kr. 1881-84, därefter 10 kr. årl. Af 1886: h. 4 utkommo 3 och 1888: h. 7 o. 8 2 upplagor.

Red. och utg. af fil. d:r Arvid Wolfgang Nathanael Ahnfelt (död 1890 17/2), hvilken först 1884 14/11 erhöll utg.-bevis å denna tidskrift, som första åren utkom i fria häften å obestämda tider. Efter Ahnfelts död erhöll först 1890 26/2, läroverkskollegan, fil d:r Karl August Otto Sjögren samt därefter 1890 2/6 enkefru Hilda Henriette Ahnfelt, född Runnerström, utg.-bevis härå.

Medarbetarne i denna tidskrift uppräknas i de olika årgångarnes. - utom den sista, oafslutade - innehållsförteckningar. Af de många signaturerna beteckna följande nedanstående personer:

A. B-k = Anton Björck, A. B-m = fil. lic. Axel Bergström; Æmilius Paulus = Pehr Staaf; A. F. Å = A. F. Åkerberg; A. Haraldsson = Anders Hemming; Anatole de Suède = Thore Blanche; Anonymus = Erik Thyselius Anti Marcellus = Henrik Schönbeck; Benevolus = Lars Berger (i förening med A. Ahnfelt och lektor A. E. Holmgren); Björneborgare = Emil von Qvanten; Björn Starke = Otto Sjögren; C. E. L. = C. E. Ljungberg; Christer Svahn = Victor Hugo Wickström; -ck = Henrik Schönbeck; Claudius = Claës Lundin; Cogniturs = Otto Sjögren; Cubicularius = Erik Thyselius; Cubicularius interveniens = K. R. Moback (f. d. bokhandlare); Cubicularius supremus = Arvid Ahnfelt; D. F. = Daniel Fallström; Don Cæsar = Frithiof Cronhamn; Efraim,. Efr. R. = Efraim Rosenius; Einar H-u = Anders Hemming; En okänd konnässör = Claës Lundin (1881); En gammal man = A. Hemming; En ny volontär = J. N. Nyman; Ernst Arpi = Ernst Ripa; Fader Mowitz = F. Cronhamn; F. H-n, Fingal Fingalson = Frithiof Heurlin; Forestier = Hugo Samzelius; Fredrik L***g = Claës Lundin; Fritz Krook = Karl August Strömbäck; Gammal Skandiaman = Gottfrid Renholm; Gasparone = Erik Thyselius; Gottfr. P. = Gottfrid Peterson; G-s-m = J. N. Nyman; Habitué = Vilhelm Svartling; Halfdan Mörk = Karl Hemgren; H. A. R. = Herman Anakreon Ring; Homo = Henrik Victorin; Hrafn Atlason = Edvard Christie-Linde; Ignotus = H. A. Ring; I. N. = Ivar Nelin; Informator = Axel Jäderin; J. A. R-m = J. A. Runström; Jean de Nivelles = Pehr Staaff; J. Rev. = Arvid Ahnfelt; Justus = H. A. Ring; Karl Bertel = L. Berger; Kolon = Ellen Idström, född Holzhausen; Konstans = L. Berger; Marcellus = Wilhelm Bergstrand; O.H. = Ola Hansson; Ola Boy = J. N. Nyman; Opponent mot okunnighet = Georg Nordensvan och Richard Bergh; O. S. = Otto Sjögren; Parzival = O. von Zweigbergk; Passepartout = G. Nordensvan; Polykarpus = F. Heurlin; P. S. Pehr Staaff; Reinhold Winter = Reinhold Ericsson; Roland = David Bergström; Rust Roest = Sophie Elkan, född Salomon; S. = Gustaf Steffen; Scæ-vola = K. A. Strömbäck; Scævola den andre = Pehr Staaff; Scævola Redivivus- = Erik Thyselius; Sempronius = A. Hemming; Severus = Hjalmar Matthias-Wilander; Skandiaman n:o 2 = A. Hemming; Stephan Marmén = Oscar Levertin; St. Just = G. Nordensvan; Th. J:n = Birger Schöldström; Torleif = Adolf Theodor Sterky; Touche à tout = G. Renholm; Ture = Ernst Meyer; V. K-r = Vilhelm Kôersner; Vox = Anna Branting, f. Jäderin; V. v. S. = Fredrik Vult von Steijern; Zéro = Fredrik Barthelson.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_666.htm