[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Post: 778
Ort: LINKÖPING.


Kisa Weckoblad 1871 10/3-29/12. Tr. i Fridolf Wallins tr. Ant.

1 v., F., 4 s. 4:o, 2 sp. (21.7 x 13,8); 1 rdr 75 öre till årets slut.

Utg.-bevis härå utfärdades för extra öfverjägaren C. J. W. Broström 1871 27/2. Tidningen redigerades af jägmästaren Erik G:son Hjort.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_778.htm