[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 565
Ort: Stockholm.


Vittnet. Kristlig månadsskrift utgifven af P. Waldenström och E. J. Ekman 1877 jan.-80 dec. Tr. hos A. L. Normans boktryckeri-aktiebolag. Ant.

1 m. 1877, 78, 6 h. årl. 1879, 80; 32 s. 8:o (18,3 x 10,4). 3 kr. 1877, 78 och därefter 1 kr. 50 öre.

Utg. bevis härå utfärdades 1876 20/11 för d. v. komministern i Ockelbo Erik Jakob Ekman.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_565.htm