[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Post: 1125
Ort: SKARA.


Elfsborgs Läns Annonsblad. Nyhets- och Annonsblad för Elfsborgs län 1886 3/11-95 8/3 utgifvet i Skara [och i Wenersborg 1895 15/3- fortgår 1900]. Tr. i Pettersonska tr. i Skara 1886-95 8/3 [och i Wenersborg fr. 1895 15/3]. Ant.

1 v., F. 1886-94 o. 2 v., Ti. F., fr. o. m. 1895, 4 s., Fol., 5 sp. (48,5 x 31,5) 1886-87 21/10, 6 sp. (48,5 à 55,3 x 38) 1887 4/11-89 11/10. samt omväxlande med 7 sp. (55 à 53,5 x 44,2) fr. 1889 18/10 o. 8 sp. (65,5 x 50,5) fr. 1893 24/3; 25 öre 1886 3/11-31/12, 1 kr. 50 öre 1887-88 och 1 kr. 20 öre fr. 1889 (p. i.).

Utg.-bevis härå utfärdades för boktryckaren Knut Richard Pettersson (Petré) 1886 4/10 i Skara och fr. 1895 15/3 i Wenersborg.

Tidningen har varit åtföljd af Bilaga till Elfsborgs Läns Annonsblad 1888 6/2-24/12 o. 1890 18/7-91 24/12. Tr. i Wenersborg hos Mauritz Pettersson. Ant. 1 v., F. Fol., 3 sp. (29 x 19,3).

Utg.-bevis härå utfärdades 1887 29/12 för boktryckaren Mauritz Wilhelm Pettersson i Wenersborg.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_1125.htm