[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 242


Dag-Bladet: Wälsignade Tryck-Friheten. 1781 20/3-83 17/7. Stockholm. Kumblinska Tryckeriet 1781 20/3-17/7; C. Stolpe 1781 17/9-83 21/2; A. J. Nordström 1783 24/2 och P. A. Brodin 1783 26/2-17/7. Fr.

2 v., Ti. F. 1781 20/3-8/11; 3 v., M. O. F. 1781 12/11-83 17/7; 4 s. 4:o (16,5 x 12,3). I årg. 1781 inträdde ett långt dröjsmål mellan utgifningen af nr 37 (17/7) och 38 (17/9), föranledt af utgifvarens sjukdom. 1 rdr för en »Skåck» af 100 nr; 3 Skåckar à 400 s.

I 1:a Skåcken (1781) s. 325-340 ingår: Eloisas Bref Til Abelard. Fri öfversättning, [på vers af Lund efter Pope], Sthlm, tr. hos C. Stolpe 1781. 15 s. I 2:a Skåckens 1:a nr tillkännagifver Lund, att han hädanefter kommer att sätta en stämpel å sina blad, mera som en liten prydnad än en kontroll på tryckeriet; det är ett träd, ikullslaget af storm eller åska, med devis ofvan Roten frisk, hänsyftande på hans eget öde. Saknades denna stämpel, vore bladet emellertid äkta. öm Lund och denna hans tidning, se Atterbom, Siare och Skalder, d. 4 (uppl. 2), s. 142-53. Fortsatt 1783 23/10 af TryckFriheten den Wälsignade (se nr 265).

Vitter och politisk, satirisk tidning på vers och prosa, utgifven af major P. av Lund. Enligt Warburg (s. 112) var Lidner en flitig medarbetare i denna tidning, som blef slutligen indragen.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_242.htm