[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 343
Ort: Stockholm.


Lilla Aftonbladet. 1860 6/2-21/4. Tr. hos C. E. Ljunggren. Ant.

1 v. L., 4 s. Fol., 3-sp. (30,7 x 22,7). 3 rdr rmt för 10 mån.

Utg. af litteratören Johan Olof Leopold Alm, hvilken 1860 31/1 erhöll utg.-bevis å denna tidning, hvaraf två profnummer utgåfvos 1860 6/2 o. 8/2 (alldeles lika hvarandra, så när som på slutet af 4:de sidan) jämte prenumerationsanmälan (l s. 4:o). Tidningen började utgifvas 1860 10/3, men upphörde med 7:de numret. L. Alm erhöll 1860 11/5 ånyo utg.-bevis å Det Lilla Aftonbladet, hvaraf likväl intet nummer kom ut.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_343.htm