[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 74


Kärnan af Swea Rikes Historia. Wecko-tals utgifwen År 1759 [och 60]. Stockholm, Tryckt d. 1 hos J. Merckell 1759; d. 2, 3 hos P. Hesselberg 1760, 61. Fr. med grav. titelblad till d. 2; d. 3 utan titel.

Med devis å d. 1: »In memoriam patriæ» och d. 2: »Post nubila Phoebus».

1 v., 8 s. 8:o (13,8 x 8); 7 dlr kpmt på tryck- och 9 dlr kpmt på skrifpapper. D. 1 har 426 s.; D. 2 har 543 s. och D. 3, som är oafslutad, har 544 s.

Utgifven af konsistorienotarien i Strengnäs, mag. Eric Lundström. Innehåller Sveriges historia t. o. m. 1410.

(Jfr Warmholtz.Bibl. Sv. Goth. nr 2537.)

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_74.htm