[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Post: 92
Ort: ESKILSTUNA.


Nya Eskilstuna Allehanda 1870 19/1-73 13/12 och 1874 14/1-10/4. Tr. hos Emil Öberg 1870-71 29/11, Eskilstuna boktryckeri Aktiebolag 1871 2/12-73 13/12 och Eskilstuna Tidnings tr. 1874. Fr. o. Ant.

2 v., O. L., 4 s. Fol., 4 sp. (40 à 43 x 24,3 à 28,5); 5 rdr 1870-73 13/12. 1 v., F., 4 s. Fol., 3 sp. (31,2 x 19,2); 3 rdr.

Utg.-bevis härå utfärdades för litteratören C. J. Emil Öberg 1869 22/12. Sedan tidningen öfvergått 1873 13/12 till ny ägare, utgafs fortsättningen under titeln Eskilstuna Allehanda (nr 94) fr. 1873 17/12 med fortlöpande nummerserie utsatt inom parentes till årets slut. Öberg började ock utgifva en fortsättning häraf med begagnande af sitt utg.-bevis å gamla titeln Nya Eskilstuna Allehanda 1874 14/1-10/4, hvaraf dock blott 13 nr utkommo.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_92.htm