[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 53
Ort: Stockholm.


Repertorium för Swenska Bokhandeln. 1822 nov. o. dec.-1823 okt. Ecksteinska tryckeriet. Fr.

1 m. Profnummer utkom 1822 31/12; 4 s. 4:o, 2-spalt. (21 x 13,1); 16 s. 1823 jan.-juni och 8 s. juli-okt., 8:o (14 x 7,8). 32 sk bko för år; 10 nr, 204 s.

Denna tidskrift innehåller bok-annonser, prenumerations- och subskriptions-anmälningar samt redigerades af L. Hammarsköld och utgafs på bokhandlaren W. Fabian Holmgrens förlag, som därå erhöll utg.-bevis 1822 30/11, hvilket förnyades 1823 6/1.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_53.htm