[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 24
Ort: Stockholm.


Stockholms Aftonblad. 1817. Tr. hos G. Löwegren.

6 v.; 4 s. 4:o, 2-sp. (16,5 x 14,1). 4 rdr bko för årg. Obekant huru mycket häraf utkommit.

Af denna politiska tidning finnes blott nr 5 (1817 8/1) i kongl. bibl. Assessor Georg Löwegren, som i november 1816 flyttat från Göteborg till Stockholm, erhöll s. å. 22/11 utg.-bevis härå.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_24.htm
Kontakt: te@kb.se
Kungl. biblioteket